Acta Gestricio-Helsingiae

För att spegla och dokumentera GH både i nutid och tidigare år ger föreningen, ut skriften Acta Gestricio-Helsingiae. Den välkomnas, förutom av många medlemmar, även av hemortens bibliotek och skolor.

Tanken att landsmannaföreningen skulle bekosta och publicera en Acta Gestricio-Helsingiae-serie väcktes under arbetet med 350-årsskriften som gavs ut 1996. Det första numret av Acta gavs ut våren 1998 och det andra två år senare. Actaserien ska spegla och dokumentera Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala - både i nutid och under gångna år. Serien ska också presentera mera allmänt kuturhistoriskt material med anknytning till Gävleborgs län.

Redaktör för Acta:
Jonas Västibacken

Vill Du köpa något nummer av Acta?
En begränsad upplaga finns till försäljning.
Priset är 100 kr/st.

Kontakta föreningens ordförande per e-post: ordforande@ghare.se .
Aktuell kontaktinformation till ordförande finns under länken 'Styrelse'.

Här presenteras utgåvor av Acta med bild, innehållsförteckning samt möjlighet att läsa ett smakprov ur varje Acta.

Acta nr 1- Innehållsförteckning
Varför en Acta-serie?
1. GH:s fantastiska jubileumsår - en mosaik

Introduktion
En nations 350-årsjubileum - förberedelserna
Förste kurators perspektiv
Kultur på nationen
Nu ska vi sjunga
Jubileumsbakelsen har utsetts
Föreställningen på Gefle teater
Nathan, Satan och Delsbostintan - jubileumsspexet Hårgadansen
Brömsens droppar - jubileumssnapsen
Vårbalstal
Mot olympiska höjder
Mera idrott - och kräftor!
Kräftskiva med annorlunda tal
Jubileumsdrinken
Äntligen randades jubileumsdagen!
Tal vid högtidslandskapet (pdf)
Bal i Rikssalen!
Inspektors tal
Bordsvisa
'Jubelbalen"
Tal vid nyårsgasquen

2. Det saknades i 350-årsskriften
Introduktion
Errata
Tredje kuratorer
Bibliotekarier
Klubbmästare

3. Bröllopsseder på 1800-talet
Introduktion
Helsingeminnen

4. Årsmeddelanden på nytt
Introduktion
Läsåret 1995 73
Läsåret 1996 77

Acta nr 2- Innehållsförteckning
Introduktion
En ny fana till nationen år 2000!

Så gick det till när GH fick sin nya symbol
Ögonblicksbild från nationen
Vad händer på GH en vårdag år 2000
Spelmansstämmor förr och nu
Folkmusiken är sannerligen inte död
(pdf)
Dag Strömbäck och den fornnordiska sejden
En alltjämt levande avhandling
Studentmottagning i Stabby prästgård
Vår förnämste landsman i närbild
En värmlänning blir norrlänning
Det var på farfars fars tid
Jacob Leurén - en Gevaliensis i Västindien
Från Gästrike nation till andra sidan Atlanten
Tal på Majmiddagen 1999
Jubelrecentioren Kerstin Mark om sin studenttid
Jubel vid jubileum
Landsmannaföreningen fyllde sjuttio år
Arvid Sundin - musikalisk glädjespridare
Minnesord av Torgny Nevéus
Årsmeddelanden
Detta hände på GH 1997-1999
Medverkande i denna Acta
Föreningen Gästrike-Hälsingar

Acta nr 3 - Innehållsförteckning
Introduktion
50 år i nationens tjänst
Svar på tal vid högtidslandskapet
Visa till Torkel
Nya G-H-insignier
Ny - kvinnlig! - vännation i Tartu
Sven Bröms (1612-1693) från Ockelbo

Läkare, professor, brukspatron
Arthur Engberg
Hälsingland, Gästrike-Hälsinge Nation och det svenska samhället
"Inventarium"
Folke Hedblom (1908 - 2002)
Nationens Inspektor 1970 - 1974
Gösta Thimon (1919 - 2000)
Mannen bakom vår senaste matrikel
Hilding Mickelsson (1919 - 2002)
Nationens hedersledamot
(pdf)
Årsmeddelande nr 52 2000
Årsmeddelande nr 53 2001
Årsmeddelande nr 54 2002
Ur G-H:s bildarkiv
Medverkande i denna utgåva
Föreningen Gästrike-Hälsinga
r

 

Acta nr 4- Innehållsförteckning
Introduktion
En av G-H:s båda "Founding Fathers" - Martin Brunnerus

Tidig bekämpare av tuberkulosen - Abraham Bäck
Konflikten om Studentföreningen
En skrivande G-H:are vid 1800-talets mitt - Samuel M Ödmann
Runeberg, G-H och nationssången
Christian Lundebergs hälsning till G-H från dödsbädden
Några glömda och berömda hälsingestudenter
Fotografen i Torsåker och doktor Hedblom med trådspelaren
Jubelrecentior 2005!
Nationernas hedersledamöter
Bilder från 1970-talet
Minnesord
Årsmeddelanden 2003 - 2005
Medverkande i denna utgåva
Föreningen Gästrike-Hälsingar

Acta #4 uppmärksammas i UNT
"Stimluerande mix från G-H nation"
(pdf)

Acta nr 5 - Innehållsförteckning

Introduktion - Bo G Hall
Varför firar vi 200 år? (pdf)
Vad var det som hände 1811? — Paul Högberg
”Matchmakern” Samuel Ödmann (pdf) - Gestrike, Helsinge och Gestrike-Helsinge Nations inspektor 1808–1829 — Torkel Jansson
Vad blev det av de första G-H:arna? Akademiska karriärvägar för tvåhundra år sedan — Johan Sjöberg
Det förbleknande huset Gävlehandelshusens kulturella förändring 1775–1870 — Stefan Lundblad
Dryckeshorn till populär gymnasielärare - Prästen och författaren Carl Julius Lénström — Arne och Thor Øvrelid
”Helsning till Gefle” 1855 Med G-H-kören i hembygden — Arne och Thor Øvrelid
Förste kurator Nathans tal till recentiorerna - Nathan Söderblom
När Ramsjö i nordvästligaste Hälsingland såg rött - Anna Sjödin
Livet bakom verket - Några personliga notiser om Nils Ahnlund — Knut Ahnlund
Hundraårig Ahnlundvers i G-H:s festsal - Nils Ahnlund
Mc i festsalen – förste kurator 1948–1949 -Minnen från studenttiden — Olle Westerborn

Oskar Johansson - Vaktmästare på G-H på 1950-talet — Lars Bäcklund
Jubelrecentiorer 2006 och 2009
Tal vid majmiddagen — Carl-Erik ”Jimmy” Sjöberg och Per Tingbrand
Foton ur G-H:s arkiv - Niklas Hultén
Inspektorsskifte - Nytt ansikte på nationens högsta ämbete — Per Johansson
Nya bostäder och renoverat nationshus - Niklas Hultén
Förste kurators årsmeddelanden 2006–2010
Minnesord över bortgångna hedersledamöter - Torkel Jansson
Två tavlor på G-H och deras historia - Börje Björklund
Gästrike-Hälsinge nations konstsamling - Barbro Werkmäster och Anna Ehn
Göransson-Sandvikenstipendiater 2000–2011
Redovisade efter disputations- eller examensår
G-H:s ämbetsmän sedan 1996
Föreningen Gästrike-Hälsingar
Medverkande i denna utgåva