GH nations bostadsstiftelse

Bostadsstifelsen på www.ghnation.se

Föreningen Gästrike-Hälsingar har en styrelserepresentant i GH nations bostadstiftelsen. När bostadsbyggandet planerades i början av 50-talet tillsammans med Stockholms och Norrlands behövde nationen expertis som fanns inom vår förening. Där fanns det medlemmar som var specialister på bostadsjuridik, stiftelsebildande och byggenskap. De var mycket aktiva i uppbyggnadsskedet och därför blev det naturligt att det i stiftelseurkunden skrevs in att föreningen skulle ha en representant med i styrelsen med viss sakkunskap inom områden som rör stiftelsen.

Föreningen Gästrike-Hälsingar representant:

Aukje de Boer