Göranssonföreläsningar

Föreningen anordnar, i samarbete med nationen, vad vi kallar Göranssonföreläsningar. GHare som innehar eller innehaft medel ur Göransson-Sandviken stipendiefond kommer ett par gånger per år att hålla föredrag på nationen om sin forskning.

Nästa föreläsning:

Ingen föreläsning planerad

Lista på tidigare genomförda föreläsningar hittar du här.

OM GÖRANSSON-SANDVIKEN STIPENDIEFOND
Det förnämsta stipendiet inom GH är Göransson-Sandvikensstipendiet. Detta utdelas som doktorandunderstöd. 1943 fick nationen följande donationsbrev av sonsonen bruksdisponenten Fredrik Göransson:
"Med anledning av att idag 100 år har förflutit, sedan Brukspatronen Anders Henrik Göransson föddes har Stiftelsen den Göranssonska Fonden beslutat att till Gestrike-Helsinge nation i Upsala överlämna 500 aktier i Sandvikens Jernverks AB, vilken förmögenhet skall hos Nationen utgöra en särskild stipendiefond till utdelande av stipendier för möjliggörande av studieutbildning."

Gåvan värderades till 50 000 kronor och första verksamhetsåret utdelades 3600 kronor. 1994 delades stipendier på sammanlagt 650 000 kronor ut. Det är en utomordentlig tillväxt och det är stålet i Sandvik som ger stålarna. Under årens lopp har många färdiga doktorander hunnit få en del av sin studietid finaniserad av ett Göransson-Sandvikenstipendium.

Källa: "Gästrike-Hälsinge nation 350 år i vardag & fest" av Bo G Hall (red)