Historik

Föreningen Gästrike-Hälsingar bildades efter ett upprop till landsmännen, vid surströmmingsgasquen den 5 november 1938. Under några år levde den en tynande tillvaro men fick en nystart i slutet av 70-talet genom en kraftinsats av framför allt nationens dåvarande inspektor, Lars Bäcklund. I april 1999 firade föreningen sitt 60-årsjubileum med en bejublad middag på GH där bl.a ArvidSundin och Robert Sundh spelade fyrhändigt piano. Föreningen står öppen för alla forna GH:are som vill behålla kontakten med nationen och Uppsala. Den kallas ofta för "Landsmannaföreningen". Benämningar som "Gamla GH:are" och "UV-föreningen" har också förekommit. Kärt barn ….