Insamlingar

Ett sätt att stötta GH, nationen i ditt hjärta, är att skänka en slant. Ingen gåva är för liten.

Avslutade insamlingar:
Mia Calamnius minne (2345 kr 2004-2005)
Konstrenovering (2245 kr 2004-2005)
Konstinsamling - Bli fadder åt en tavla

 

Vi hjälper alltid gärna till att vidareförmedla gåvor till GH via vårt PG 14 18 45-8 eller kontakta kassören.