Intervju med Eva Håkansson

Namn: Eva Håkansson

Yrke: Forsknings och utvecklingsansvarig vid ett laboratorium på Akademiska sjukhuset

Aktiv på GH: Inskriven på G-H ht-60, medlem i landsmannaföreningen sedan vt-74

Ämbeten på GH: Stipendiesekreterare

Fritidsintressen: Konst inkl. design och arkitektur, mat och vin, botanik, handarbete

Dold talang: En baddare på myrgång och så har jag en viss förmåga att spå i kaffesump. Innehar ett recept på en sagolik Osso Buco.

 

Varifrån kommer du?
Gävle

Varför valde du G-H som nation?
Finns det något alternativ...........

Vad läste du i Uppsala?
Naturvetenskap med genetik som huvudämne.

Vad betydde G-H för dig under din studietid?
Kanske inte ett andra hem, men ett ställe där man kände sig hemtam med Gefle Dagblad, lördagskaffe och en hel del gasquer och andra roligheter.

Vad har 30 år som stipendiesekreterare betytt för dig?
Mycket!! Aktiv kontakt med nationen, funktionärer, studenter - en avkoppling från yrkesarbete och en möjlighet att inte "förstenas" i förtid. Och naturligtvis en hel del arbete.

Vad tänkte du när du på majmiddagen fick din avskedsgåva, "Stipendiet till Eva Håkanssons ära"?
OJ!! När jag väl insett vad Hrr Inspektor och 1Q hade framfört och jag stod med "värdebeviset" i min hand insåg jag att jag måste ta till orda och då tror jag att min tankeförmåga avstannade. För vad skall man säga mer än "TACK". Hedrad, rörd och glad som jag var/är.

Hur har du resonerat kring statuterna för stipendiet?
Nu har jag min chans att verkligen påverka! Jag vill att stipendiet skall vara bra för nationsmedlemmarna och stipendienämnden och samtidigt spegla en del av min egen personlighet. Jag tänkte bl a på vad jag under senaste tiden hört från stipendienämndens ledamöter - finns det några "missgynnade" studenter - samt på att man i framtiden inte skall behöva "tolka" statuterna.

Vad har du för förväntningar på framtiden?
Jag går ju snart i pension och då hoppas jag att kunna ägna mig åt mina vänner och en hel del"hobbyverksamheter" som att titta på konst av olika slag och brodera ett och annat stygn. Och naturligtvis besöka G-H; förhoppningsvis engagera mig något projekt "för nationens bästa"
tillsammans med interjuvaren IB.

Varför tycker du man ska vara medlem i Föreningen Gästrike-Hälsingar?
Avsamma skäl som att bli medlem i Nationen!! En gång G-H:are alltid
G-H:are.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ingegerd Bäcklund
Oktober 2006