Föreningen Gästrike-Hälsingar
GH-nation
Trädgårdsgatan 9
753 09 UPPSALA

Fax 018-66 61 40

För att anmäla adressändring kan du e-posta till:
adress@ghare

Här finns information hur Du tar kontakt med någon i styrelsen:
Kontakta styrelsen