Medlemsskap

Medlem i föreningen blir Du genom att sätta in årsavgiften 150 kr:

PG 14 18 45-8
Swish 1233626397

Du kan också bli ständig medlem för engångsavgiften 2250 kr.

Ange namn (även det Du hade under studietiden), adress, telefon, inskrivningstermin, födelsedag, e-postadress (om sådan finns) och om du vill titel.

Om du inte får plats - skicka dina uppgifter via e-post till adress at ghare.se och meddela vilket datum du har betalat.