Medlemsskap

Medlem i föreningen blir Du genom att sätta in årsavgiften 150 kr på
postgiro 14 18 45-8.

Ange namn (även det Du hade under studietiden), adress, telefon, inskrivningstermin, födelsedag, e-postadress (om sådan finns) och om du vill titel.