Revisorer

Ulf Cigén
Jonatan Folkegård

Suppleanter:
Tove Västibacken
Isabel Tinoco