Styrelse vald vid senaste årsmötet
(E-postadresserna är medvetet gjorda som vanlig text eftersom vi vill undvika att de utsätts för s.k. spam. Vi hoppas att Du har överseende med detta."at" = @.)

Ordförande
Erik Normann
018-410 66 52
erik at ghare.se
Foto

Självskriven ledamot och nationens inspektor
Anders Virtanen
anders at ghare.se

Självskriven ledamot, vice ordförande och nationens proinspektor
Ylva Hasselberg
ylva at ghare.se

Självskriven ledamot och nationens 1Q
018-66 61 41
1q at ghnation.se

Kassaförvaltare
Lisa Herder
026-13 43 62
lisa at ghare.se
Foto

Ledamot
Gun Ström Hagenfeldt
08-604 68 21
gun at ghare.se

Foto
Intervju med Gun 2006

Ledamot
Mats Nordlund
018-40 00 64
mats at ghare.se
Foto

Intervju med Mats 2006

Ledamot
Anna Qureshi
anna at ghare.se

Ledamot
Håkan Olsson
hakan at ghare.se
Foto

Ledamot
Maria Toth
maria
at ghare.se

Ledamot
Kåre Eriksson
kare
at ghare.se