Valberedning

Tove Vestibacken (sammankallande)
Mats E Åberg
Lo Lennarssson